Koo owieckie PONOWA

Nasza historia rozpoczyna si
w 1983r. Grupa zaoycielska, pracownikw Huty Katowice, w skadzie :

                                 1.Dutkowski Zygmunt.          - prezes
                                 2.Dzi
cio Wadysaw.
                                 3.Glanowski Waldemar.
                                 4.K
dzio Ryszard.                - owczy
                                 5.Lasek Jan                            - skarbnik
                                 6.Modrzejewski Wojciech.
                                 7.Pi
tek Jerzy.
                                 8.St
pie Leszek
                                 9.Trela Barbara.                     - sekretarz
                               10.Trela Janusz
                               11.Wnuk Tadeusz                           
                             
tworzy ko
o owieckie pod nazw PONOWA z siedzib w Dbrowie Grniczej. Koo obejmuje w dzieraw obwd owiecki nr 30, pooony w granicach Nadlenictwa Ostrowiec. Powierzchnia obwodu wynosi 5460 ha. To obwd z du przewag powierzchni lenej i licznie wystpujc zwierzyn grub: jele, dzik, sarna.
Ko
o objo owisko nie posiadajce adnych urzdze owieckich. Dziki wielkiemu zaangaowaniu czonkw, udaje si szybko zagospodarowa obwd.
Z czasem, zwi
ksza si liczba miejscowych myliwych i w 2008 roku przeniesiono siedzib koa do Mikowskiej Karczmy a z dniem 3.09.2017r. ponownie zmieniono siedzib koa, ktra mieci si obecnie przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie. Na dzie dzisiejszy koo tworzy 34 myliwych oraz trzech myliwych o statusie rezydenta .
Podkre
li naley wrd nich obecno czonka zaoyciela, Janusza Treli.
My
liwi naszego koa nawizali poprawne relacje z mieszkacami i szkoami. Koo opiekuje si na bieco uczniami Szk Publicznych w Mikowskiej Karczmie i Sarnwku. Wspiera rwnie dziaania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mikowska Karczma i Kurzacze.
Nie zapominamy rwnie
o kolegach, ktrzy odeszli do krainy wiecznych oww.
To ku Ich pami
ci powstaa, przy leniczwce Jeleniec, oryginalna kapliczka obecna na licznych zdjciach w galerii fotograficznej.


                                                                                 Darz Br!