Koło Łowieckie „PONOWA”

Nasza historia rozpoczyna się w 1983r. Grupa założycielska, pracowników „Huty Katowice”, w składzie :

                                 1.Dutkowski Zygmunt.          - prezes
                                 2.Dzięcioł Władysław.
                                 3.Glanowski Waldemar.
                                 4.Kędzioł Ryszard.                - łowczy
                                 5.Lasek Jan                            - skarbnik
                                 6.Modrzejewski Wojciech.
                                 7.Piątek Jerzy.
                                 8.Stępień Leszek
                                 9.Trela Barbara.                     - sekretarz
                               10.Trela Janusz
                               11.Wnuk Tadeusz                           

tworzy koło łowieckie pod nazwą „PONOWA” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Koło obejmuje w dzierżawę obwód łowiecki nr 30, położony w granicach Nadleśnictwa Ostrowiec. Powierzchnia obwodu wynosi 5460 ha. To obwód z dużą przewagą powierzchni leśnej i licznie występującą zwierzyną grubą: jeleń, dzik, sarna.
Koło objęło łowisko nie posiadające żadnych urządzeń łowieckich. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków, udaje się szybko zagospodarować obwód.
Z czasem, zwiększa się liczba miejscowych myśliwych i w 2008 roku przeniesiono siedzibę koła do Miłkowskiej Karczmy a z dniem 3.09.2017r. ponownie zmieniono siedzibę koła, która mieści się obecnie przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie. Na dzień dzisiejszy koło tworzy 35 myśliwych, w tym 34 członków macierzystych.
Podkreślić należy wśród nich obecność członka założyciela, Janusza Treli.
Myśliwi naszego koła nawiązali poprawne relacje z mieszkańcami i szkołami. Koło opiekuje się na bieżąco uczniami Szkół Publicznych w Miłkowskiej Karczmie i Sarnówku. Wspiera również działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Miłkowska Karczma i Kurzacze.
Nie zapominamy również o kolegach, którzy odeszli do „krainy wiecznych łowów”.
To ku Ich pamięci powstała, przy leśniczówce Jeleniec, oryginalna kapliczka obecna na licznych zdjęciach w galerii fotograficznej.


                                                                                 Darz Bór!