Koło Łowieckie "PONOWA"
Mi
łkowska Karczma
27-415 Kunów

Adres korespondencyjny
Koło Łowieckie „Ponowa-Miłkowska Karczma”
Ul. Rudzka 119          27-400 Ostrowiec
E-mail:  koloponowa@onet.pl

NIP: 629 -103-60-16
Konto - B.Sp. Ostrowiec         98 8507 0004 2001 0000 5630 0001
   Kontakt do członków zarz1du ko3a
Prezes Płatek Piotr tel.:    605 306 366 
Łowczy Przydatek Damian tel.:    605 728 923
Skarbnik Opala Zbigniew tel.:    693 141 148
Sekretarz Ambrozik Robert tel.:    602 734 339