Koło nasze gospodaruje na terenie obwodu łowieckiego, znajdującego się na terenie województwa Świętokrzyskiego

Opisy granic oraz mapki stanowią wyciąg z Uchwały Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

OBWÓD
Kliknij na mapkę aby powiększyć
Obwód Nr 39 (Nr 30 w województwie kieleckim) 
Od południa: granica administracyjna m. Ostrowiec Św. do drogi Ostrowiec- Miłkowska Karczma; od zachodu: droga Miłkowska Karczma- Kaplica; od północy: droga Kaplica-Adamów- Sarnówek- Dunale- Maksymilianów do drogi na Bałtów; od wschodu: droga Maksymilianów-Jelenia Góra-Koszary do granicy administracyjnej miasta Ostrowiec Świętokrzyski;