Koło nasze gospodaruje na terenie obwodu łowieckiego, znajdującego się na terenie województwa Świętokrzyskiego
Obwód Nr 39 (Nr 30 w województwie kieleckim) 
Od południa: granica administracyjna m. Ostrowiec Św. do drogi Ostrowiec- Miłkowska Karczma; od zachodu: droga Miłkowska Karczma- Kaplica; od północy: droga Kaplica-Adamów- Sarnówek- Dunale- Maksymilianów do drogi na Bałtów; od wschodu: droga Maksymilianów-Jelenia Góra-Koszary do granicy administracyjnej miasta Ostrowiec Świętokrzyski;
Obwód 39 z podziałem na rejony łowieckie