Zarząd koła:

                  Prezes             -   Płatek Piotr         
                  Łowczy           -  
Przydatek Damian
                  Skarbnik        -   Opala Zbigniew
                  Sekretarz       -   Ambrozik Robert


                         
Komisja Rewizyjna

                 Przewodniczący  -  Różalski Łukasz
                 Członek                -  Rdzonek Grzegorz
                 Czlonek                -  Cieślik Konrad