Zarząd koła:

                  Prezes            -   Płatek Piotr         
                  Łowczy           -  
Przydatek Damian
                  Skarbnik        -   Opala Zbigniew
                  Sekretarz       -   Ambrozik Robert


                                 
Komisja Rewizyjna

                 Przewodniczący  -  Bugajski Marcin
                 Członek               -  Różalski Łukasz
                 Czlonek               -  Kabza Janusz